Kurser og efteruddannelse

Professionelle tilbydes kurser, efteruddannelser, temadage og workshops

Professionelle, der arbejder med personer med følelsesreguleringsvanskeligheder, tilbydes undervisning og træning i Dialektisk Adfærdsterapi.

Undervisningen er målrettet professionelle inden for det social- og sundhedsfaglige område i kommune og region. Såsom sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, sosu-assistenter, psykoterapeuter og psykologer. Du kan f.eks. arbejde på et bosted eller på aktivitetsområdet i socialpsykiatrien, være mestringsvejleder, mentor, gruppeleder, underviser på dagområdet, misbrugsbehandler eller familiebehandler. Du kan også være leder eller arbejde i myndighed.

Hvis du arbejder med rehabilitering i kommunalt regi, kan du læse om, hvad Dialektisk Adfærdsterapi kan bidrage med for professionelle i en rehabiliterende kontekst her.

Aktuelle DAT kurser og uddannelser

DAT fordybelseskursus (efterår 2024) – åben for tilmelding. Du kan se kursusopslaget her. Du kan læse en kursusbeskrivelse her.

DAT fordybelseskursus (forår 2024) – lukket for tilmelding

1-årig DAT uddannelse (2023-2024) – lukket for tilmelding

DAT kurser og uddannelser

Generelle DAT kurser og uddannelser

 • DAT introkursus (1-2 dage)
 • DAT grundkursus (5 dage)
 • DAT fordybelseskursus (5 dage)
 • DAT specialiseringskursus (8 dage)
 • 1-årig DAT uddannelse (inklusiv supervision mellem undervisningsdage)
 • 2-årig DAT uddannelse (inklusiv supervision mellem undervisningsdage)

Generelle DAT kurser og uddannelser udformes på flere niveauer afhængigt af kursisternes DAT kendskab og ambitionsniveau.

Kurser målrettet specifikke problemstillinger

 • DAT og selvskade
 • DAT og spiseforstyrrelse
 • DAT, afhængighed og misbrug
 • DAT, angst og OCD
 • DAT, depression og mani
 • DAT og autisme spektrum forstyrrelse
 • DAT og psykoselidelser

Kurserne målrettet specifikke problemstillinger er typisk af 1-3 dages varighed og forudsætter kendskab til DAT fra DAT-baseret supervision eller introkursus i DAT.

Kurser målrettet specifikke kontekster

 • DAT for mestringsvejledere
 • DAT for gruppevejledere og undervisere på dagområdet
 • DAT i aktivitetstilbud i socialpsykiatrien
 • DAT på boforme
 • DAT og kollegial supervision
 • DAT og den professionelles egen følelsesregulering
 • DAT for ledere

Kurserne målrettet specifikke kontekster er typisk af 2-4 dages varighed og forudsætter ikke kendskab til DAT.

Temadage, workshops og foredrag

Emotus afholder også workshops, temadage og foredrag tilpasset jeres specifikke behov. Ligesom kurser og efteruddannelser kan disse have mange forskellige typer indhold og være målrettet mange former for kontekster.

Kontakt Emotus med et tema, så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeres ønsker bedst mødes.

udtalelser fra kursister

Jeg er rigtig glad for kurset – jeg vil gerne have mere og kan klart anbefale kurset til andre! Christina har et højt fagligt niveau og et engagement, som er smittende. Formidlingen er i et godt sprog og tempo – forståeligt og gennemarbejdet.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Christina er en super kompetent underviser. Kurset er lærerigt, brugbart og intenst. Undervisningen foregår i et højt tempo, men der er altid plads til spørgsmål. Der er mange brugbare værktøjer i arbejdet med borgere. Der var utrolig lækker forplejning!.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Jeg synes Christina er en fremragende underviser. Hun har tydeligt en stor viden og engagement, men er samtidig i stand til at møde en som kursusdeltager og lade en vokse

– Medarbejder i socialpsykiatrien

DAT har fået mig til at se nogle muligheder, jeg ikke kendte til. Det er super relevant for vores målgruppe og vores underviser var fantastisk.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Kurset er super godt! Det faglige indhold er utrolig relevant, det er lige til at tage med at bruge. Balancen mellem teori, refleksion og øvelser er lige tilpas – tiden fløj afsted. Jeg vil anbefale mine kollegaer at melde sig til, hvis muligheden opstår – det er virkelig noget, vi kan bruge. Kurset blev afholdt hos emotus i skønne lokaler med dejlig forplejning.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Balancen mellem teori, refleksion og øvelser har været  fin. Refleksioner i grupper har lavet et afbræk i teorien, og så kunne vi inkorporere det hele i øvelserne. Christina er virkelig god til at holde intensiteten i undervisningen og er altid åben for kommentarer. Hun holder tiden og er altid engageret. 6 stjerne herfra!

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Kurset er virkelig spændende, lærerigt og godt. Det faglige niveau er meget passende ift. at forstå teorien, hvilket er afgørende for at kunne forstå vores borgere. Det faglige indhold er yderst relevant ift. vores daglige praksis, især er arbejdet med borgerens færdigheder meget brugbart.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Kurset er et meget relevant og fagligt udviklende kursus med selvindsigt og super gode redskaber at arbejde videre med. Det faglige niveau er højt, men meget inspirerende. Det er godt at være på arbejde og blive udfordret. Forplejningen var helt i top

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Christina er en meget engageret og levende underviser. Kurset er super relevant, og det faglige niveau er højt, men til at forstå. Forplejningen var fantastisk. Jeg er meget tilfreds!.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Kurset er både yderst interessant, lærerigt og brugbart – jeg er meget tilfreds. Det faglige indhold er super relevant, jeg kan nu se vores borgere på en anden måde, herunder hvordan deres reaktioner hænger sammen med deres færdigheder. Forplejningen var virkelig udsøgt

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Christina er meget professionel, lyttende og engageret, hvilket fremmer lysten og viljen til at lære den store mængde teori fra gang til gang. Hun taler hurtigt, og man mærker samtidigt, hvor vigtigt det er for Christina. Uddannelsen er meget aktuel for alle, der søger et værktøj og en model, der rummer det hele menneske og er i overensstemmelse med vores grundværdier i socialpsykiatrien

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Jeg har lært de grundlæggende teorier og metoder i DAT og har lært at anvende det i praksis. Jeg øver mig forsat på at implementere det i min egen praksis. Underviser er særdeles faglig kompetent og har i høj grad bidraget til at forløbet har været så positivt og lærerigt.

– Medarbejder i socialpsykiatrien

Christina er en meget kompetent og dygtig underviser. Hun formidler DAT med en viden og entusiasme, der smitter og bidrager til et højt fagligt læringsmiljø.

– Medarbejder i psykiatrien

Uddannelsen har megen relevans i forhold til mit arbejde. Underviser har været meget dygtig/kompetent og har formidlet det på en god måde

– Medarbejder i psykiatrien

Det er et kursus i højt tempo med en begavet underviser.

– Medarbejder i psykiatrien

Christina er en særdeles velforberedt og kompetent underviser.

– Medarbejder i psykiatrien

DAT er en særdeles god tilgang til arbejdet med borgere med spiseforstyrrelser.

– Medarbejder i psykiatrien

Christina er en dygtig og meget kompetent formidler, med meget relevante tilgange til stoffet.

– Medarbejder i psykiatrien

Der var en perfekt sammenhæng imellem teori, supervision og praksis. Underviser har formidlet DAT på en meget inspirerende og lærerig måde.

– Socialfaglig medarbejder på socialpsykiatrisk boform

Som leder oplever jeg den positive effekt ved personalegruppens indsigt i vores egen følelsesmæssig regulering ift. vores arbejdsområde med de personlighedsforstyrrede og spiseforstyrrede beboere, som er i tilbuddet.

– Leder på socialpsykiatrisk boform

DAT giver mig både i sin teoretiske forankring, systematik og fremadrettede metodik værdifulde redskaber i mit arbejde med især personlighedsforstyrrede borgere, der også har spiseforstyrrelse. Jeg oplever større grad af motivation hos borgeren og større nytteværdi af min indsats, der samtidig selvstændiggør borgeren, da vedkommende kan videreudvikle erhvervede færdigheder ved egen hjælp med den værktøjskasse af manualer, de har arbejdet med. Samtidig har jeg på uddannelsen selv fået set på og trænet egne færdigheder, så jeg i højere grad er bevidst om nytteværdien af egne færdigheder i følelsesregulering

– Socialfaglig medarbejder på socialpsykiatrisk boform

Jeg føler mig som den klogeste i hele verden”. Sagt af en af mine medkursister efter, overfor Christina, at have givet udtryk for det der optog hende i forbindelse med et læringsforløb. Og det er lige præcis det, Christina er eminent til; at få al den erfaring, kompetence og faglige viden frem som deltagerne allerede besidder og sætte den i spil sammen med sin egen imponerende faglige viden og praktiske erfaring.

Christinas undervisningsstil er levende, varm og engagerende. Hun formår at gøre komplicerede ting let forståelige uden at miste alle nuancerne – eller kompleksiteten. Christina formår ligeledes på fornemste vis, at møde deltagerne lige præcis, der hvor de er og at understøtte dem i at integrere den nye faglige viden i det videre arbejde. Sagt med andre ord, man bliver ikke bare undervist, for så at gå hjem og gøre det, man altid har gjort. 

Christinas undervisning er altid velforberedt og meget koncentreret. Hun sikrer, at undervisningstiden udnyttes optimalt og at vi hele holder os på sporet i forhold til det, der er aftalt. Christina er garant for, at den nytilegnede faglige viden kan omsættes i praksis – også i en omskiftelig hverdag med et højt arbejdstempo. 

Det har både været en stor fornøjelse og medvirkende til en sand opkvalificering af mit faglige arbejde, teoretisk såvel som praktisk, at have deltaget i Christinas DAT uddannelse.

– Berit Barnard, pædagog, Botilbuddet Windsor