Supervision

Professionelle tilbydes supervision

Professionelle, der arbejder med personer med følelsesreguleringsvanskeligheder, tilbydes DAT-baseret supervision og psykologfaglig rådgivning.

Supervision er målrettet professionelle inden for det social- og sundhedsfaglige område i kommune og region. Såsom sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, sosu-assistenter, psykoterapeuter og psykologer. Det kan være du f.eks. arbejder på et bosted, som mestringsvejleder, mentor, gruppeleder, underviser på dagområdet, på aktivitetsområdet, som misbrugsbehandler eller familiebehandler. Eller det kan være, du er leder eller arbejder i myndighed.

Hvis du arbejder med rehabilitering i kommunalt regi, kan du læse om, hvad Dialektisk Adfærdsterapi kan bidrage med for professionelle i en rehabiliterende kontekst her.

Supervision

Emotus tilbyder mange forskellige former for supervision tilpasset behovet på jeres arbejdsplads. Supervisionen er altid skræddersyet til jeres specifikke udgangspunkt, så I får størst muligt udbytte af supervisionsprocessen.

Supervisionsformer

 • Individuel supervision
 • Gruppesupervision
 • Ledersupervision
 • Supervision på samarbejde mellem kommune og region
 • Træning i kollegial supervision

Supervisionens fokusområde

 • Traditionel sagssupervision
 • Supervision på samarbejdsrelationen med borgeren
 • Supervision på den professionelles følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner
 • Metodesupervision ift. implementering af DAT i indsatsen
 • Supervision på professionelles samarbejde omkring borgeren (fx kollegialt samarbejde eller samarbejde med samarbejdspartnere)
 • Supervision vedrørende organisatoriske rammer og betingelser for udførelse af den pågældende opgave ift. borgeren

Psykologfaglig rådgivning og konsulentbistand til ledere

Emotus tilbyder forskellige grader af psykologfaglig rådgivning og konsulentbistand ifm. implementering af DAT som en del af indsatsen omkring borgeren.

Rådgivning og konsulentbistand er tilpasset jeres konkrete behov og specifikke udgangspunkt, så I får det optimale udbytte af processen.

Supervisionen, rådgivning og øvrig konsulentbistand kan afholdes på jeres arbejdsplads, i klinikken (ved mindre grupper) eller virtuelt.

udtalelser fra supervisander

Det har været en kæmpe gave at have DAT supervision. Jeg er blevet enormt glad for DAT og oplever, at det matcher min systemiske baggrund fint. Jeg har lært at sætte ord på tilstande, der før var meget diffuse. Og det har gjort mig mere tryg i arbejdet, at jeg nu har en veludviklet faglig beskrivelse af det, der kan opstå, og hvordan jeg kan håndtere det.

– Mestringsvejleder

Christina er som supervisor enormt ordentlig, dygtig og udviser altid respekt for deltagerne. Hun lader sig ikke styre af sin egen mening eller egne følelser, men bevarer altid neutraliteten og en oprigtig interesse og engagement ift. gruppen. Supervisionsrummet har været ekstremt trygt, og jeg har følt mig godt tilpas i gruppen.

– Socialpsykiatrisk medarbejder

.Jeg er rigtig glad for DAT-modellen, den giver god mening i mit arbejde. Supervisionen har hjulpet mig meget. Jeg har lært at arbejde med min egen følelsesregulering og er blevet hjulpet til at få øje på mine blinde vinkler i samarbejdet med borgeren.

– Socialpsykiatrisk medarbejder

Supervisionen er meget levende, det har været rigtig godt! Selvom jeg ikke har været på DAT kursus ligesom mine kolleger, har jeg fået meget ud af supervisionen alligevel og har ikke følt mig hægtet af ift. processen.

Socialpsykiatrisk medarbejder

Jeg har aldrig følt mig forkert, når jeg er blevet superviseret af Christina. Hun er autentisk, rar og rigtig dygtig. Det er ikke bare hendes høje faglighed, men også det hun som menneske bærer ind i supervisionsrummet – det er altid positivt. Jeg har lært at acceptere og forstå mine følelser ift. borgere og takle dem på en god måde, og jeg er blevet bevidst om mine blinde vinkler på en ikke dømmende måde. Jeg er blevet megaklog på en anden måde, end jeg var før.

– Socialpsykiatrisk medarbejder

DAT metoden har lært mig, at der er noget at gøre i en borgersag, selvom man ikke nødvendigvis kan løse selve problemet her og nu. Man kan træne færdigheder i at udholde følelsen, og lære, at alle følelser er okey, da de altid giver mening set i lyset af sammenhængen. Så kan der ske et skifte i sagen, så man ikke forbliver fastlåst.

– Mestringsvejleder

DAT er den tilgang, der har givet mest mening og har været mest brugbar for mig i alle mine år i psykiatrien. I supervisionen er vi blevet mødt på en rigtig god måde, og det har ikke kun været DAT-supervision, men den supervisionsform der har givet mening i situationen

– Socialpsykiatrisk medarbejder

Supervisionen har været virkelig god. Jeg har fået redskaber til at hjælpe borgeren, og jeg har lært, hvilke redskaber jeg selv skal bruge i samarbejdet med borgeren

– Mestringsvejleder

Med Christina som supervisor bliver man ledt trygt og fast gennem udfordringerne. Hun har en veludviklet evne til at undersøge de forskellige temaer der er i spil, og fastholde et forkromet overblik gennem et forløb. Christina er meget opmærksom på at afstemme forventninger og udbytte af supervisionen gennem evalueringer.

Strukturen og metoderne for supervisionen hægter sig både relevant og naturligt op på de teorier der er i spil. Der er dog også plads til ’afstikkere’, hvor metoden bliver mere løs, hvis der pludselig viser sig et andet behov under supervisionen. Tempoet er højt, men ligeså er udbyttet. Det betaler sig at være forberedt, for Christina stiller krav til deltagerne – men altid ganske afstemt og indenfor en velkendt ramme. Hun favner bredt,  og supervision med Christina er kendetegnet af stor faglighed, både i sags- og personlige supervisioner.

Den tydelige og markante stil kombineret med en omsorgsfuld og empatisk tilgang skaber et trygt og vejledende rum – både at deltage og være til stede i.

– Socialfaglig medarbejder på socialpsykiatrisk boform

Christina har stor faglig indsigt, stor empati og er meget kvalificeret. Supervisanden bliver valideret og der skabes et trygt supervisionsrum. Det er seriøst, men ikke tungt eller rigidt, der er plads til humor.

Det er en supervision med meget læring og mange håndgribelige værktøjer. Selv små skridt bliver meget synlige. I forhold til andre supervisionsformer er det en målrettet supervision, hvor man kommer til at arbejde med de manglende grundfærdigheder. Det bliver lettere at undgå, at blive fyldt af de relationelle problematikker og man kommer lettere omkring emotionerne, især hos borgere med personlighedsforstyrrelse.

Supervision baseret på DAT er en meget optimistisk tilgang til rehabiliteringssamarbejdet. Det er positivt at man bruger begrebet færdigheder i stedet for vanskeligheder. Det er en supervisionsform, der passer godt til de borgere vi har med spiseforstyrrelse. Tilgangen giver god mening 😊

– Team for spiseforstyrrelse, Bostøtter

I sin egenskab af supervisor, har Christina ikke alene hjulpet os med at skabe rum og retning for vores faglige arbejde. Hun har tillige støttet os i at finde loftet for, hvornår vi har gjort vores arbejde “godt nok” – noget der for os har været helt afgørende i arbejdet med personer med svær spiseforstyrrelse og personlighedsforstyrrelser.

Det var da også en træt medarbejdergruppe, Christina mødte, da hun blev vores supervisor. Gennem sin utrættelige vedholdenhed, en tilgang der er oprigtigt gennemsyret af validering og anerkendelse samt sin beundringsværdige faglige viden og praktiske erfaring, har Christina været medvirkende til, at vores medarbejdergruppe har genfundet sit store engagement, arbejdsglæden og ikke mindst højnet det faglige arbejde betydeligt.

Christina kommer ikke blot og fortæller os, hvad vi skal skal gøre, selvom hun gerne giver sin mening når adspurgt. Hun formår at sætte lys på vores ressourcer, tage udgangspunkt lige præcis hvor vi er og i det vi gerne vil og kan – og fremfor alt hjælpe os med at finde meningen i det der til tider kan være svært at finde en mening i, både hvad angår borger og os selv.

Christina er meget dygtig til at tydeliggøre den ramme, vi i supervisionen arbejder indenfor. Dette fremmer en høj grad af tryghed, hvor der både er plads til sagssupervision og samtidig den mere personlige supervision, hvor vi tør være i, dele og arbejde på både gruppe- og individniveau. 

Christina har gjort og gør fortsat en kæmpe forskel for min arbejdsplads og jeg kan kun give hende mine absolut varmeste anbefalinger.

– Berit Barnard, pædagog, Botilbuddet Windsor