Om dialektisk adfærdsterapi (DAT)

Introduktion til DAT

Dialektisk Adfærdsterapi er en del af 3. bølge kognitiv terapi, ligesom bl.a. ACT og Medfølelsesfokuseret Terapi (CFT). I USA er DAT meget udbredt. I Danmark er DAT endnu kun i sin spæde start.

DAT bygger på 4 teoretiske hjørnesten

 • Adfærdsterapi
 • Kognitiv terapi
 • Zenbuddhisme
 • Dialektisk filosofi

Adfærdsterapien (behaviorismen) bidrager med en forståelse af vores tillærte reaktionsmønstre samt indblik i hvilke responstyper, der fremmer eller mindsker en adfærd.

Kognitiv terapi bidrager med en forståelse af sammenhængen mellem vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd.

Zenbuddhisme bidrager med opmærksomhedsteknikker til at finde indre ro og være fuldt til stede i nuet.

Dialektisk filosofi fungerer som overordnet forståelsesramme til at integrere modsætningsfulde forhold i tilværelsen. Herunder i vores reaktionsmønstre specifikt og i terapien generelt.

Fokusområde i DAT

Dialektisk Adfærdsterapi er målrettet vores følelser. I særdeleshed følelser, som volder os problemer. Enten fordi de er ustabile, fastlåste eller utydelige. Disse følelser kan medføre unødig smerte eller få os til at handle på en måde, som ikke er i overensstemmelse med vores langsigtede mål og værdier.

Arbejdet med følelser i DAT omfatter også mestring af den adfærd, følelserne kan resultere i, samt håndtering af de relationer, der kan forårsage de pågældende følelser.

I DAT er der udviklet fire psykosociale færdighedsområder, der anvendes til mestring af livets udfordringer

 • Opmærksomhedsfærdigheder
 • Følelsesreguleringsfærdigheder
 • Hold ud færdigheder
 • Relationsfærdigheder

DAT som et samarbejde

Dialektisk Adfærdsterapi består i et samarbejde mellem klienten og den professionelle. I dette samarbejde understøtter den professionelle udvikling af klientens færdigheder. Samarbejdet bygger på en symmetrisk relation, hvor klienten og den professionelle er jævnbyrdige og ligeværdige samarbejdspartnere.

Centrale pointer i DAT

 • Alle mennesker har en given grad af følelsesmæssig sensitivitet.
 • Jo højere den følelsesmæssige sensitivitet er, jo bedre færdigheder har vi brug for, til at mestre det følsomme udgangspunkt.
 • Hvis vores færdigheder ikke er tilstrækkelige, i forhold til graden af følelsesmæssig sensitivitet, kan vi udvikle forskellige grader af følelsesreguleringsvanskeligheder, herunder en decideret følelsesreguleringsforstyrrelse.
 • Færdigheder udvikles i samspil med vores omgivelser. Vi kan være heldige at have haft nogle opvækstbetingelser, der har bidraget til at vi har udviklet tilstrækkelig gode færdigheder.
 • Hvis dette ikke er tilfældet kan færdighederne tilegnes i et DAT forløb med en professionel.
 • Når færdighederne er tilegnet i tilstrækkelig grad, vil vi typisk ikke længere opfylde kriterierne for den pågældende diagnose eller problematik.
 • DAT er altså ikke symptombehandling. I DAT ændrer vi på selve årsagen til den problematik, som udfordrer os.

Tre grundlæggende antagelser i DAT

 • Der er altid en god grund til, at vi har det, som vi har det, og reagerer som vi gør.
 • Vi gør det bedste vi kan, med de færdigheder vi har, relativ til den aktuelle belastningsgrad i vores liv.
 • Vi kan få det bedre, når vi lærer at mestre det, som udfordrer os i livet, ved hjælp af relevante færdigheder.
Læs om baggrunden og målgruppen for DAT