Profil

Om EMOTUS

EMOTUS v/ psykolog Christina Prang Behr er en klinik i Frichsparken i Aarhus, som leverer ydelser til både private og professionelle indenfor social- og sundhedsområdet. Det inkluderer terapi og psykologisk rådgivning til private samt supervision, DAT kurser og DAT uddannelser til professionelle.

Hos EMOTUS er vi optaget af at gøre det, der virker! Til det formål afdækkes kernen i den pågældende problematik med henblik på at understøtte relevante færdigheder, der fremmer mestring. Det er afgørende for os, at du mærker en tydelig forskel i den proces, vi arbejder med, hvad enten du er privat klient eller professionel.

Metodisk anvendes et bredt udsnit af psykologiske værktøjer fra forskellige terapeutiske traditioner tilpasset det specifikke behov. Typisk centreret omkring Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Det skyldes, at DAT i vores optik kan noget helt særligt. DAT bidrager nemlig med målrettede og konkrete strategier til at arbejde med forandringsprocesser i retning af ønskede mål. Det er vores erfaring, at DAT uden sammenligning er den mest effektive og udbytterige tilgang til at understøtte disse processer. Vi sætter med andre ord handling bag ordene – og herigennem skabes varige forandringer.

Du kan læse kort om baggrunden og målgruppen for DAT herunder.

Hvad er DAT?

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er oprindeligt udviklet som et evidensbaseret, standardiseret ambulant behandlingsprogram målrettet selvskade og selvmordsadfærd ved personer med emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Det er denne type DAT, der refereres til som standard DAT.

DAT er sidenhen tilpasset mange forskellige målgrupper og anvendes i dag på tværs af kontekster. Denne udvikling er langt fremme i USA, hvor DAT både anvendes i behandlingspsykiatrien, misbrugsbehandling, familiebehandling og privat praksis. Desuden indenfor det ikke-kliniske område for både voksne, børn og unge. Herunder bl.a. på skoleområdet og forældreområdet.

Hvilke personer kan have gavn af DAT?

Dialektisk Adfærdsterapi er særdeles velegnet til den målgruppe den oprindeligt er udviklet til, dvs. selvmordadfærd og selvskade ved emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type. 

Effekten af DAT er også velunderbygget ift. spiseforstyrrelse, stof- og alkoholafhængighed og antisocial adfærd.

Desuden har DAT vist sig virksom ved følelsesreguleringsvanskeligheder generelt som angstlidelser, affektive lidelser, OCD og PTSD.

Endelig er der også begyndende empirisk belæg for anvendelse af DAT i tilpasset form ift. bl.a. psykoselidelser og udviklingsforstyrrelser. Herunder især autisme spektrum forstyrrelse og ADHD.

I USA er der desuden udviklet versioner af DAT, der er målrettet det ikke-kliniske område. Disse versioner af DAT bidrager til at børn, unge og voksne kan lære at mestre almindelige udfordringer i livet. På børne- og ungeområdet kan dette medvirke til at fremtidige følelsesreguleringsvanskeligheder forebygges.

Det ligger i ovenstående, at DAT grundlæggende er en tilgang, vi potentielt alle kan have gavn af. Jo mere vi anvender DAT, jo bedre er vi stillet ift. mestring af udfordringer i såvel arbejdsliv som privatliv.

Læs mere om DAT

Mød stifter af emotus

Christina Prang Behr

Cand. psych. aut. og bachelor i filosofi

EMOTUS er stiftet af psykolog Christina Prang Behr.

Christina har 17 års erfaring i at arbejde med Dialektisk Adfærdsterapi i forhold til alvorlige psykiske lidelser og komplekse psykiatriske problemstillinger. Dels i behandlingspsykiatrien, dels indenfor det specialpædagogiske område og senest i privat praksis i form af behandling, rådgivning, undervisning, supervision og konsultation i forbindelse med DAT-projekter i kommune og region.

I de senere år har Christina været særlig optaget af at udvikle og implementere Dialektisk Adfærdsterapi som del af en rehabiliterende indsats på det socialpsykiatriske område.

Læs mere om Christina

Se vores ydelser til private og professionelle

Ydelser