Velkommen til Emotus.

EMOTUS er en psykologklinik i Aarhus, der er specialiseret i at levere psykologfaglige ydelser baseret på Dialektisk Adfærdsterapi.

Læs mere

Hvorfor Dialektisk Adfærdsterapi?

Vi er meget begejstrede for Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). I særdeleshed fordi DAT virker! Desuden fordi DAT er i overensstemmelse med vores menneskesyn og værdier.

Vi glæder os til, at du får fornøjelsen af alt det, DAT kan bidrage med!

Læs mere om Emotus og DAT

YDELSER

TERAPI

Private tilbydes evidensbaseret psykologisk samtalebehandling ved forskellige grader af følelsesreguleringsvanskeligheder, der spænder over milde psykiske vanskeligheder til alvorlig psykisk lidelse og adfærdsforstyrrelse.

Pårørende tilbydes psykologisk rådgivning.

Læs mere om terapi

SUPERVISION

Professionelle, der arbejder med personer med følelsesreguleringsvanskeligheder, tilbydes psykologfaglige ydelser baseret på DAT:

  • Supervision
  • Psykologfaglig rådgivning
  • Konsulentbistand ved implementering af DAT
Læs mere om supervision

KURSER

Professionelle, der arbejder med personer med følelsesreguleringsvanskeligheder, tilbydes undervisning og træning i DAT i form af:

  • DAT kurser
  • DAT uddannelser
  • DAT temadage
  • Workshops
Læs mere om kurser

SAMARBEJDSPARTNERE

kontakt emotus i dag

Kontakt

udtalelser fra klienter og supervisander

Mit liv har altid føltes som en bunke puslespilsprikker, der lå sammenblandet i en stor bunke. Jeg fornemmede, at brikkerne måtte være forbundne, men jeg kunne ikke se hvordan. I DAT behandlingen har jeg fået lagt en stor del af puslespilsbrikkerne på plads. Jeg kan nu se, hvordan mine udfordringer hænger sammen. Det gør, at jeg kan tage hånd om mine udfordringer vha. de færdigheder, jeg har udviklet i forløbet. Og de brikker, der endnu ikke helt er på plads, er jeg blevet i stand til bedre selv at lægge.

– Klient i standard DAT forløb med ugentlig individuel terapi og ugentlig færdighedstræning i gruppe (1 år)

Jeg arbejder selv i psykiatrien, og Christina er den dygtigste psykolog jeg kender. Derfor var det oplagt at vælge hende, da jeg selv fik brug for en psykolog. Christina er yderst imødekommende, kompetent og virkelig dygtig til at fange essensen af hvad det handler om. Hun kommer altid med relevant sparring, som gør en stor forskel for mig ift. til det, som udfordrer mig. Jeg er meget tilfreds med mit forløb – det er 6 stjerne her fra!

– Klient i privat praksis (12 sessioner)

Christina er som supervisor vildt dygtig og ordentlig, og man er aldrig i tvivl om, hvem hun er, og hvor man har hende. Hun er god til at fastholde fokus i supervisionen, og jeg er aldrig bange for at dele mine tanker med hende – supervisionen er meget tryg.

– Mestringsvejleder i gruppesupervision (5 år)

Det har været fantastisk at have supervision med Christina. Jeg har været rigtig glad for supervisionen og synes jeg, har lært meget om både borgerne, mig selv og mine kolleger.

– Socialpsykiatrisk medarbejder i gruppesupervision (3 år)

Du kan læse flere udtalelser fra klienter, supervisander og kursister under terapi, supervision og kurser.