Navnet Emotus

EMOTUS er det latinske ophav til betegnelsen emotion.

Det oprinder af grundstammen e-movere, der betyder at bevæge sig væk. EMOTUS kan oversættes med ukontrollabel eller agiteret.

Som navn for klinikken bruges EMOTUS i betydningen ukontrollable følelser, da dette er det centrale specialiseringsområde for klinikkens ydelser. Konkrete og målrettede færdigheder til at forstå og håndtere følelsesreguleringsvanskeligheder ud fra det teoretiske og metodiske fundament i Dialektisk Adfærdsterapi.